ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΕΠ - ΣΕΟ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Μ: ΚΤΙΡΙΟ-ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 20

100

Κουβέρτα, μαξιλάρι (εφόσον διαθέτει ο επισκέπτης μαξιλαροθήκη), χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο

Θέρμανση 4 ώρες (δύο το βράδυ, δύο το πρωί) Υλικά καθαριότητας χώρου

Από 21

6 ευρώ/ανά άτομο

ΚΟΥΖΙΝΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Ξύλα δωρεάν - πετρέλαιο 20,00 για την υπόλοιπη ημέρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ένα πρόγραμμα τοξοβολίας ή διαδρομή ποδήλατου βουνού (μια ώρα) δωρεάν με ευθύνη των Βαθμοφόρων. Εάν επιθυμεί και τα δύο προγράμματα, 20 € το έξτρα ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Σεντόνια, μαξιλαροθήκη.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του Τμήματος και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Μ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 25

50

Εργαλεία εγκατάστασης, ένα μεγάλο αντίσκηνο στρ. τύπου

Από 26

2 ευρώ/ανά άτομο

ΚΟΥΖΙΝΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ένα πρόγραμμα τοξοβολίας και μια διαδρομή ποδήλατου βουνού (μια ώρα) δωρεάν με ευθύνη των Βαθμοφόρων. Εάν επιθυμεί επανάληψη των προγραμμάτων, 20,00 € ανά πρόγραμμα

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του Τμήματος και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Μ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 25

50

Εργαλεία εγκατάστασης, ένα μεγάλο αντίσκηνο στρ. τύπου,

Από 26

2 ευρώ/ανά άτομο

ΚΟΥΖΙΝΑ: 8 € ανά ημέρα

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: Το κόστος του ηλ. Ρεύματος (1,00 € ανά KW)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: δύο προγράμματα τοξοβολίας και μια διαδρομή ποδήλατου βουνού (μια ώρα) δωρεάν με ευθύνη των Βαθμοφόρων.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Το κόστος του ηλ. Ρεύματος στον υπαίθριο χώρο

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Τα εργαλεία εγκατάστασης παραλαμβάνονται ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ και παραδίδονται την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΖΗΜΙΕΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του Τμήματος και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Μ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (παιδικά πάρτυ, οικογενειακές εκδηλώσεις κλπ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 25

70

Χρήση χώρων, εγκαταστάσεων και μικροφωνικής εγκατάστασης

Από 26 και άνω

2 ευρώ/ανά άτομο πλέον των 70 ευρώ

ΚΟΥΖΙΝΑ: 15 € αν χρησιμοποιηθεί

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Δεν περιλαμβάνει υποστήριξη προσωπικού

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΖΗΜΙΕΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του οργανωτή και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ ΣΕΠ - ΣΕΟ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: ΚΤΙΡΙΟ-ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 20

160

Κουβέρτα, μαξιλάρι (εφόσον διαθέτει ο επισκέπτης μαξιλαροθήκη), χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο

Θέρμανση 4 ώρες (δύο το βράδυ, δύο το πρωί) Υλικά καθαριότητας χώρου

Από 21

8 ευρώ/ανά άτομο

ΚΟΥΖΙΝΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Ξύλα δωρεάν - πετρέλαιο 20,00 για την υπόλοιπη ημέρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ένα πρόγραμμα τοξοβολίας ή διαδρομή ποδήλατου βουνού (μια ώρα) δωρεάν με ευθύνη των Βαθμοφόρων. Εάν επιθυμεί και τα δύο προγράμματα, 20 € το έξτρα ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Σεντόνια, μαξιλαροθήκη.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του Τμήματος και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 25

100

Εργαλεία εγκατάστασης, ένα μεγάλο αντίσκηνο στρ. τύπου

Από 26

4 ευρώ/ανά άτομο

ΚΟΥΖΙΝΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ένα πρόγραμμα τοξοβολίας και μια διαδρομή ποδήλατου βουνού (μια ώρα) δωρεάν με ευθύνη των Βαθμοφόρων. Εάν επιθυμεί επανάληψη των προγραμμάτων, 20,00 € ανά πρόγραμμα

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του Τμήματος και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 25

100

Εργαλεία εγκατάστασης, ένα μεγάλο αντίσκηνο στρ. τύπου,

Από 26

4 ευρώ/ανά άτομο

ΚΟΥΖΙΝΑ: 8 € ανά ημέρα

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: Το κόστος του ηλ. Ρεύματος (1,00 € ανά KW)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: δύο προγράμματα τοξοβολίας και μια διαδρομή ποδήλατου βουνού (μια ώρα) δωρεάν με ευθύνη των Βαθμοφόρων.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Το κόστος του ηλ. Ρεύματος στον υπαίθριο χώρο

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Τα εργαλεία εγκατάστασης παραλαμβάνονται ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ και παραδίδονται την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΖΗΜΙΕΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του Τμήματος και αποκατάσταση ζημιών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Α: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (παιδικά πάρτυ,οικογενειακές εκδηλώσεις κλπ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Έως 25

100

Χρήση χώρων, εγκαταστάσεων και μικροφωνικής εγκατάστασης

Από 26 και άνω

2 ευρώ/ανά άτομο πλέον των 100 ευρώ

ΚΟΥΖΙΝΑ: 15 € αν χρησιμοποιηθεί

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Δεν περιλαμβάνει υποστήριξη προσωπικού

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΖΗΜΙΕΣ: Αποκατάσταση χώρου, καθαριότητα με ευθύνη του οργανωτή και αποκατάσταση ζημιών.